MSD HEALTH INFO

ครบรอบ 44 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์ | สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

22 มี.ค. 61 นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 44 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์ โดยมีคณะผู้บริหาร สำนักการแพทย์ สำนักเทศกิจ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าจากสำนักการแพทย์ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ (ชั้น 4) สำนักการแพทย์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ที่มา : สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

Spread the love