MSD HEALTH INFO

ประมวลภาพงาน ‘สงกรานต์วิถีไทย รวมใจ สำนักการแพทย์’

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=NpFu3v-ZN30&w=560&h=315]

ที่มา : สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

Spread the love