MSD HEALTH INFO

ทำไมเป็นตะคริวขณะออกกำลังกาย | สสส.

 

เคยสงสัยไหมว่า บ่อยครั้งในการออกกำลังกายของเรา มักเกิดตะคริว หลายคนพยายามหาคำตอบว่าเกิดจากอะไร และทำอย่างไรถึงจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว วันนี้ เราจะไปหาคำตอบด้วยกัน

1.การขาดน้ำ จากการศึกษาพบว่า การขาดน้ำจะทำให้เกิดตะคริวและเป็นรุนแรง

2.พบในคนที่มีอาการท้องร่วง  อาเจียน หรือเสียเหงื่อมาก ซึ่งทำให้เกิดภาวะเหลือแร่ไม่สมดุลโดยเฉพาะ potassium และ sodium

3.กล้ามเนื้ออ่อนล้าหรือได้รับบาดเจ็บ  เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บ

4.กล้ามเนื้อขาดการยืดหยุ่น  กล้ามเนื้อที่ตึงจะเกิดตะคริวได้บ่อย

5.กล้ามเนื้อที่อ่อนแรงหากต้องทำงานหนักจะเกิดตะคริวได้บ่อย

6.กล้ามเนื้อขาดเลือดไปเลี้ยง  หากท่านออกกำลังกายอย่างหนักโดยที่ไม่ได้ warm up จะทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่พอ จะเกิดตะคริว

7.กรณีที่แร่ธาตุเสียสมดุลโดยเฉพาะเกลือแคลเซียม  แมกนีเซียม อาหารที่แร่ธาตุสองตัวไม่สมดุลจะทำให้เกิดตะคริว


ที่มา : หนังสือแนวทางการดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ. อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์

Spread the love