MSD HEALTH INFO

ประมวลภาพงาน ‘สงกรานต์วิถีไทย รวมใจ สำนักการแพทย์’ | สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 เมษายน 2561 สำนักการแพทย์ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2561 เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยในวันขึ้นปีใหม่ไทย มีการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า ณ ชั้น4 อาคารสำนักการแพทย์ โดยมี นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พญ.สุภาพร กรลักษณ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) และคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตร

ที่มา :  MSD Channel

Spread the love