MSD HEALTH INFO

ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ | สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

กทม. “ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ” ตรวจฟรีตับอักเสบ 1,066 ราย (11 ก.ค. 2561) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครบรอบ 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคตับอักเสบ และป้องกันการเกิดโรค ลดอัตราการป่วยและตายด้วยโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ด้วยการตรวจคัดกรองโรคตับอักเสบให้แก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวนทั้งสิ้น 1,066 ราย ณ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์จำนวน 4 แห่ง ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม ในเวลาราชการ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการสำรวจขององค์การอนามัยโลก พบว่า ประชากรกว่า 320 ล้านคนทั่วโลก ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี อันเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคตับอักเสบเรื้อรัง โรคตับแข็ง และโรคมะเร็งตับ ซึ่งโรคมะเร็งตับเป็นโรคที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆ ในประเทศไทย ปัจจุบันประเทศไทย คาดการณ์ว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเรื้อรังประมาณ 3-5 ล้านคน โดยพบความชุกของไวรัสตับอักเสบบีในคนไทยประมาณ 4.6-8% และพบความชุกของไวรัสตับอักเสบซี ประมาณ 0.9-2.2% ซึ่งโรคตับอักเสบเป็นปัญหาที่สำคัญทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย เป็นสาเหตุสำคัญนำไปสู่การเกิดโรคตับอักเสบเรื้อรัง โรคตับแข็ง และโรคมะเร็งตับ ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทย จากข้อมูลสถิติสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (พ.ศ. 2559) พบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปอด และมะเร็งปากมดลูก อีกทั้งโรคมะเร็งตับยังเป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในผู้ป่วยรายใหม่เพศชาย ดังนั้น การตรวจคัดกรองโรคตับอักเสบ จะเป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งตับได้ นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องโรคไวรัสตับอักเสบ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น และขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคตับอักเสบ ณ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 4 แห่งดังนี้ วันที่ 23 ก.ค. 2561 ณ โรงพยาบาลสิรินธร วันที่ 24 ก.ค. 2561 ณ โรงพยาบาลกลาง วันที่ 25 ก.ค. 2661 ณ โรงพยาบาลตากสิน และวันที่ 26 ก.ค. 2561 ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำหรับงานแถลงข่าวโครงการ “ถวายชัยเฉลิม พระชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ” นี้ ได้จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองเพื่อตรวจหาไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี โดยการตรวจเลือด กรณีผลเลือดผิดปกติจะทำการตรวจพังผืดตับด้วยเครื่อง Fibroscan โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักการแพทย์ อีกทั้งยังให้บริการตรวจสำหรับสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยจากโรคตับอักเสบ ปัจจัยเสี่ยง และการรักษาที่ถูกวิธี

ที่มา : สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

Spread the love