MSD HEALTH INFO

สัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 (2) | สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ยกทัพนวัตกรรมทางการแพทย์ จากการคิดค้นของบุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขาที่จะมา ‘อวดของ’ กันในการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร “Moving Forward to Innovation 2018 | สำนักการแพทย์ก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวหน้า” 15-16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซมหานาค กรุงเทพมหานคร เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ระบบการให้บริการทางการแพทย์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความเป็นเอกภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีและคุ้มค่าที่สุด

ที่มา : สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

Spread the love