MSD HEALTH INFO

ขั้นตอนการแปรงฟันอย่างถูกวิธี

ขั้นตอนการแปรงฟันอย่างถูกวิธี มีดังนี้

  1. การจับแปรง เวลาจะแปรงฟันบน จับแปรงหงายขึ้น เวลาจะแปรงฟันล่าง จับแปรงคว่ำลง

  2. วิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี

  • วางขนแปรงแนบกับของเหงือก โดยเอียงขนแปรงเป็นมุม 45 องศา กับตัวฟัน
  • ขยับแปรงไป-มาเล็กน้อย
  • หมุนข้อมือปัดขนแปรงจากเหงือก ผ่านตัวฟันโดยตลอด
  • ถ้าเป็นฟันบน ปัดลงล่าง ฟันล่างปัดขึ้นบน
  • แปรงให้ทั่วทุกที่ ทั้งด้านนอก ด้านในของฟันบนและฟันล่างให้สะอาด
  • ส่วนด้านบดเคี้ยวถูไปมาตามแนวฟันทั้งซ้าย-ขวา จนสะอาด แต่ละครั้งควรใช้เวลาแปรงฟันประมาณ 2-3 นาที
Spread the love