MSD HEALTH INFO

ข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนในรอบ 24 ชั่วโมง วันที่ 15/06/2561

1518029.jpg

**ข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนในรอบ 24 ชั่วโมง
วันที่ 15/06/2561 ตั้งแต่เวลา 00.00 – 23.59 น.**
เสียชีวิต 28 ราย
บาดเจ็บ 2,842 ราย

——————————————————————
**จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 5 จังหวัด
วันที่ 15/06/2561 ตั้งแต่เวลา 00.00 – 23.59 น.**

1. กรุงเทพมหานคร เสียชีวิต 2 ราย
2. เชียงใหม่ เสียชีวิต 2 ราย
3. สุราษฎร์ธานี เสียชีวิต 2 ราย
4. นครสวรรค์ เสียชีวิต 2 ราย
5. อ่างทอง เสียชีวิต 2 ราย
————————————————————

**ข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561**

เสียชีวิต 7,818 ราย
บาดเจ็บ 458,849 ราย

————————————————————–
หมายเหตุ : ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ระบบนับตามวันที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากเครือข่ายในรอบวันที่ผ่านมาและรวมถึงการเสียชีวิตที่เกิดเหตุในวันอื่นแจ้งเข้ามาในระบบ

ที่มา : ศูนย์รับแจ้งเหตุบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดและเครือข่ายรับแจ้ง www.thairsc

Spread the love