MSD HEALTH INFO

จัดกิจกรรมในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.๙ ชวนประชาชนสวมเสื้อสีเหลือง

สภา กทม. เห็นชอบปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข

กทม.ห้ามประชาชนให้อาหารนกพิราบ สร้างสุขอนามัย-ความสะอาดเมืองหลวง