MSD HEALTH INFO

ขับเคลื่อนโครงการ”กทม. ใส่ใจผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง” จัดทีมดูแลผู้สูงอายุถึงบ้าน

บูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้สูงอายุแบบไตรภาคี

สปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์เสื้อเชิ้ต | สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

สปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์เสื้อเชิ้ต สนพ. #MSDBranding #MSDGrowtogether #ไปด้วยกันไปได้ไกล ที่มา : MSD Channel