MSD HEALTH INFO
จาก’บริการเคลื่อนที่’สู่’ไทยนิยมยั่งยืน’…เหล้าเก่าที่เอามาเขย่าใหม่

จาก’บริการเคลื่อนที่’สู่’ไทยนิยมยั่งยืน’…เหล้าเก่าที่เอามาเขย่าใหม่

สนพ. เปิดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ (สายวิชาชีพขาดแคลน) 2561 (2) | สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น. นายชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นประธานและบรรยายเรื่อง “นโยบายบริหารราชการ สำนักการแพทย์” ในโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (สายวิชาชีพขาดแคลน) พ.ศ.2561 (ส่วนที่ 1) จัดโดยสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ซึ่งมีนางคัชรินทร์…

สนพ. เปิดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ (สายวิชาชีพขาดแคลน) 2561 (1) | สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น. นายชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นประธานและบรรยายเรื่อง “นโยบายบริหารราชการ สำนักการแพทย์” ในโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (สายวิชาชีพขาดแคลน) พ.ศ.2561 (ส่วนที่ 1) จัดโดยสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ซึ่งมีนางคัชรินทร์…